NADA är en form av öronakupunktur där fem punkter i vardera öra behandlas med tunna nålar. Syftet är att återskapa balans i kropp och själ och därigenom lindra smärta, oro, depression, sömnbesvär och abstinens. Behandlingen tar upp till 45 minuter. Ofta sprider sig ett lugn och välbehag i kroppen.

Effekten av NADA-behandling är bland annat att stresshormonet cortisol sjunker, endorfiner frisätts (dämpar smärta och höjer humöret), serotonin ökar (påverkar vårt humör och välbefinnande) och dynorfin ökar (ett smärtstillande hormon). Det aktiverar helt enkelt lugn och ro-systemet och dämpar motsatsen.

Effekt av NADA-behandling

  • Stresshormonet cortisol sjunker i blodet
  • Endorfiner frisätts vilket dämpar smärta och höjer humöret
  • Seratonin ökar vilket påverkar sömn, vakenhet, humör, aptit, lugn och ro Dynorfin, som är ett smärtstillande hormon, ökar
  • Dopamin ökar som reglerar motorik, vakenhet, glädje och motivation Signalsubstansen GABA ökar vilket dämpar oro och ångest Ämnesomsättningen påverkas positivt
  • Lugn-och ro hormoner ökar

Effekten av behandlingen håller ca 9 månader.