Medveten närvaro är en metod som kan användas för att hantera bland annat stress, oro och smärta. Metoden går ut på att du fokuserar på nuet med hjälp av dina sinnen och din andning. Det går att träna upp sin förmåga till medveten närvaro.

Vad är medveten närvaro?
Mindfulness eller medveten närvaro är en metod som kommer från meditation. Metoden går ut på att man fokuserar på sina upplevelser i stunden. Det kan vara tankar, känslor eller sinnesintryck.

Medveten närvaro kan hjälpa dig att få distans till dina tankar och i stället fokusera på nuet, dina upplevelser och på det du vill göra.

Många upplever att de lättare kan hantera till exempel oro, stress och smärta genom att använda medveten närvaro i vardagen.

Hur går det till?
Du övar dig på att vara medvetet närvarande, utan att värdera. Det som händer när du stannar upp och riktar uppmärksamheten inåt är att du kan bli medveten om sådant du annars missar, som till exempel:

Hur du mår. Vad du tänker.

Vad du känner.

Hur något smakar, luktar, ser ut eller känns mot din hud.

Du kan till exempel lägga märke till att du känner dig glad eller har ont i kroppen utan att samtidigt bedöma om det är bra eller dåligt.

Går att träna upp
Det går att träna upp förmågan till medveten närvaro. Du kan öva medveten närvaro både i grupp och enskilt. Ofta går övningarna ut på att man fokuserar på sina andetag, hur det känns i kroppen och vad man kan uppfatta med sina sinnen.

Inte en avslappningsteknik
Medveten närvaro är inte en avslappningsteknik utan en metod som syftar till att aktivera dina sinnen. Det kan innebära att du lägger märke till saker som du vanligtvis försöker låta bli att tänka på, till exempel värk i kroppen eller plågsamma minnen.

Är mindfulness farligt?
Ett flertal forskningsrapporter under de senaste fyrtio åren visar att mindfulness bland annat ger minskad stress, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga, bättre sömn, ökat fokus och bättre uppmärksamhet. Hade detta varit något för dig? Tveka inte att kontakta mig.