Akupressurens grundpelare är traditionell kinesisk medicin (TKM), japansk tryckteknik och västerländsk kroppsrelaterad psykologi. TKM grundar sig på tanken att vi har ett energisystem i kroppen som omfattar våra fysiska, emotionella och tankemässiga kapaciteter. Om någon av dessa sfärer ger oss besvär så påverkas energisystemet, och vice versa. Akupressur är en mjuk behandlingsform som ger både muskulär avspänning och mental avslappning och dessutom påverkar kroppens energisystem.

Metoden kallas ofta ”akupunktur utan nålar”. Jag använder mig av meridiansystemet och samma punkter som i akupunktur, men trycker med fingrarna i stället för att sätta nålar. I TKM beskrivs hur energisystemet löper både utanpå och under huden. Fördelen med akupressur jämfört med akupunktur är att det finns en fysisk närvaro med klienten hela tiden, en direkt beröring som i sig själv har en positiv, endorfinstimulerande effekt.

Stressbalansering genom akupressur
Stress påverkar sömnen och kan ge oro och ångest. Ämnesomsättningen och hormonella funktioner rubbas. Alla dessa funktioner kan balanseras när stressen minskar. De stressymptom klienten upplever, till exempel spänningshuvudvärk eller koncentrationssvårigheter, översätter vi till energimönster, och arbetar på de meridianer och organ som motsvarar det aktuella mönstret. Varje organ motsvarar ett bestämt element; jord, eld, vatten, trä eller metall. Varje element motsvarar i sin tur olika mentala tillstånd, emotioner och symptom. Till exempel träelementet hänger ihop med lever och galla, och de mönster som kan visa sig hänger till exempel ihop med återhållen ilska och med muskelvärk.

Smärtor har olika karaktär beroende på vilka organ som är inblandade. Akupressur kan även användas i viss mån för smärtlindring. De besvär man behandlar allra mest och har goda resultat med är sömnproblem, matsmältningsproblem, muskelvärk och huvudvärk. Förändringar i hälsan kan vara subtila, klienterna kan till exempel ofta märka sådant som att deras sömn är annorlunda eller att huvudvärken har blivit mindre intensiv.

Syftet med akupressuren är att det ska finnas ett fritt harmoniskt flöde i energisystemet. Detta flöde ter sig individuellt hos var och en.